در حال بارگذاری ...
  • بازدید دکتر زمانی معاون اداری مالی دانشگاه فنی و مهندس ضرغامی مدیر کل حقوقی دانشگاه از آموزشکده فنی دختران میبد

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی دختران میبدروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ زمانی معاون اداری مالی دانشگاه ضرغامی مدیر کل حقوقی دانشگاه فنی وحرفه ای به همراه ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان عندلیب ودیگر همراهان از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد بازدید به عمل آوردند.
    در این بازدید ابتدا رییس آموزشکده دختران میبد احمدی به ارائه گزارش کلی از مرکز وفعالیت های آن پرداخت ودر ادامه به مشکلات موجود در مرکز اشاره نمود.سپس مسئولین از قسمتهای مختلف کارگاه های مرکز (سرامیک،طراحی دوخت،انیمیشن و..)نمازخانه،کتابخانه وقسمت های عمرانی بازدید نموده ودر پایان با توجه به مشکلات موجود مرکز در حوزه ساخت کارگاه،تکمیل پروژه سوله و...تبادل نظر صورت گرفت.

    نظرات کاربران