در حال بارگذاری ...

دسترسی به کتاب‌های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس‌ها در پایگاه‌های اطلاعات علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST) تا آخر خرداد ماه 1400 رایگان شد.

این اطلاعات و منابع به صورت برخط تهیه شده است و از طریق وبگاه آن مرکز به آدرس www.ricest.ac.ir قابل دسترس دانشجویان، استادان و علاقه‌مندان قرار دارد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای دسترسی به کتاب‌های الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانس‌ها در پایگاه‌های اطلاعات علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST) تا آخر خرداد ماه 1400 رایگان شد.

بنا بر این گزارش، عمدة این اطلاعات و منابع به صورت برخط تهیه شده است و از طریق وبگاه آن مرکز به آدرس www.ricest.ac.ir قابل دسترس دانشجویان، استادان و علاقه‌مندان قرار دارد.
برای دسترسی به شیوة جست‌وجو و دانلود رایگان متن کامل به اینستاگرام مرکز منطقه‌ای به آدرس مقالات در پایگاه‌های مرکز به آدرس @ricest.ac.irمراجعه شود.

نظرات کاربران