در حال بارگذاری ...
  • تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی

    تمدید زمان ثبت وام های دانشجویی

     باسمه تعالی

    با توجه به تمدید  زمان ثبت وام های دانشجویی در نیم سال دوم  1400- 1399  تا تاریخ 1400/03/25 براساس نامه شماره 130/1664مورخ 1400/02/25 صندوق رفاه دانشجویان، لطفا با قید فوریت نسبت به اطلاع رسانی موثر به همه دانشجویان و با بهره گیری از همه ساز و کار ها و ظرفیت های موجود مانند ارسال پیامک، ایمیل، درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی و سامانه  آموزشی  و... اقدامات لازم صورت پذیرد. بدیهی است مراکزی که درخواست افزایش اعتبار تا تاریخ 25/02/1400 به این معاونت ارسال نمودند بعد از اتمام تاریخ تمدید وام( 1400/03/25)، درخواست ایشان اعمال خواهد شد.

    نظرات کاربران