در حال بارگذاری ...
  • برگزاری اولین جلسه دبیرخانه امور استان گلستان

    به گزارش روابط عمومی استان، اولین جلسه دبیرخانه امور استان در روز یکشنبه 1400/01/22 با حضور مسئولین کمیته ها در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید.

    در ابتدا ی این جلسه دکتر کشیری، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان گلستان ضمن خیرمقدم به حاضران در جلسه و تبریک سال نو در خصوص وظایف و اختیارات دبیرخانه هماهنگی امور استان توضیحات کاملی ارائه نمود. در ادامه وظایف و مسئولیت های دبیرخانه هماهنگی امور استان با حفظ سمت به آقای یعقوبی، رییس دانشکده فنی و حرفه ای پسران امام علی کردکوی واگذارگردید. در پایان مقرر شد، روسای کمیته ها ی ، پژوهش ،آموزش ، اداری پشتیبانی ، مالی ،طرح و برنامه ،فرهنگی و دانشجویی و کمیته نظارت و ارزیابی با استفاده از تمام ظرفیت و پتانسیل نیروی استانی دبیر و اعضاء کمیته را به دبیرخانه معرفی نمایند و همچنین برنامه سالانه کمیته های تخصصی در جلسه آتی ارائه نمایند.

    نظرات کاربران