در حال بارگذاری ...
  • به صورت وبیناری برگزار خواهد شد:

    نشست مشترک روسا و معاونان آموزشی واحدهای استانی و مدیران ستادی معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

    به گزارش اداره کل روابط عمومی، اولین جلسه مشترک روسا و معاونان  آموزشی واحدهای استانی و مدیران ستادی معاونت آموزشی در سال جدید به صورت وبیناری و با حضور دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه، با موضوعات تحول در برنامه های درسی دانشگاه، بررسی وضعیت کلاس/درس در نیم سال جاری به ویژه گزارش تشکیل دروس عملی، ساز و کار نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نیمسال جاری با تاکید بر ارزشیابی مستمر، بررسی نحوه تکمیل فرآیند انتصاب مدیران گروه های آموزشی، طرح توسعه وبینارهای آموزشی استانی و دانشجویی و اعلام سیاست ها به منظور ارتقای کیفیت اجرای برنامه های دهه سرآمدی آموزش روز سه شنبه هفدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ از طریق لینک  https://webinar.tvu.ac.ir/am7 برگزار خواهد شد.

     

    نظرات کاربران