در حال بارگذاری ...
  • ماهنامه خبری اسفند ماه 1399، دانشکده فنی و حرفه ای تهران ولی عصر(عج)

    ماهنامه خبری اسفند ماه 1399، دانشکده فنی و حرفه ای تهران ولی عصر(عج) توسط واحد روابط عمومی دانشکده منتشر شد.

    برای مشاهده صفحات این نشریه خبری، فایل پیوستی را دانلود نمایید.

    نظرات کاربران