در حال بارگذاری ...

ماهنامه خبری اسفند ماه 1399، دانشکده فنی و حرفه ای تهران ولی عصر(عج)

ماهنامه خبری اسفند ماه 1399، دانشکده فنی و حرفه ای تهران ولی عصر(عج) توسط واحد روابط عمومی دانشکده منتشر شد.

برای مشاهده صفحات این نشریه خبری، فایل پیوستی را دانلود نمایید.

نظرات کاربران