در حال بارگذاری ...
  • برگزاری اولین وبینار اتحادیه انجمن های علمی تربیت بدنی در دانشکده فنی وحرفه ای محمودآباد

    به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، اولین وبینار اتحادیه انجمن های علمی تربیت بدنی با حضور دکتر مهدی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر دستگردی مدیر کل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و دکتر نبی پور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای استان و به صورت مجازی در تاریخ 99/12/25  مطابق تقویم اجرایی پیوست برگزار می گردد.

    لینک ورود به وبینار:

    www.skyroom.online/ch/dfm/meeting

    نظرات کاربران