در حال بارگذاری ...
 • جدول زمانبندی تسهیلات نیم سال دوم سال تحصیلی400-99

  جدول نوع وام و زمانبندی اعطای وام های دانشجویی  در نیم سال دوم سال تحصیلی1400-1399

  ردیف عنوان وام تاریخ فعال شدن سامانه تاریخ بسته  شدن سامانه دانشجویان بهره مند از وام بر حسب نوع وام
  1 تحصیلی 1399/11/20 1400/02/25 دانشجوی روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه
  های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای
  2 ضروری 1399/11/20 1400/02/25 دانشجوی روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه
  های اجرایی، آموزشکده های فنی و حرفه ای
  3 شهریه 1399/11/20 1400/02/25 دانشجوی نوبت دوم دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به
  دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای و به
  دانشجویان دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی، آزاد
  اسلامی و موسسات غیر دولتی- غیر انتفاعی

  نظرات کاربران