در حال بارگذاری ...
  • موفقیت نماینده انجمن علمی گرافیک دانشگاه فنی و حرفه ای در کسب کرسی شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی هنر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

      به گزارش دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 برگزار شد و از بین نمایندگان انجمن های علمی گرافیک و هنر دانشگاه های کشور، خانم سپیده قهرمانی فرد دانشجوی رشته ارتباط تصویری و دبیر انجمن علمی گرافیک آموزشکده فنی دختران کرمانشاه به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید.

      این افتخار را به خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای، ریاست محترم و معاونین بزرگوار دانشگاه، دانشجویان عزیز، رئیس، معاونین و همکاران بزرگوار آموزشکده فنی دختران کرمانشاه و همه همکاران بزرگوار حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی و دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریک عرض نموده و برای دانشجوی گرامی راه یافته به جمع اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آینده‌ای سرشار ازموفقیت‌های روزافزون در پرتو الطاف الهی و توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) آرزو داریم.

    نظرات کاربران