در حال بارگذاری ...
 • در دیدار رییس دانشگاه فنی و حرفه ای و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و افزایش سهمیه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه بررسی شد

  رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور دیدار و گفتگو کرد.


  به گزارش روابط عمومی به‌نقل از دکتر حسین سلمانی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی، پیرو جلسه رئیس دانشگاه و معاون اول رییس جمهور، تقاضای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه در یک روند سه ساله مطرح و با نظر مساعد معاون اول رئیس جمهور به سازمان اداری و استخدامی ارجاع گردید.

  بنابراین گزارش، در همین راستا با توجه به اهمیت نیروی انسانی ماهر خصوصا در ساختار مهارتی دانشگاه فنی و حرفه ای صبح امروز رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور در سازمان اداری و استخدامی با دکتر انصاری دیدار و گفتگو کرد.
  دکتر صالحی در این نشست با اشاره بر اینکه طبق مواد ۶۴ و ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه و تاکید بر ارتقای آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای ضمن ارایه گزارش پیگیری ها و مکاتبات متعددی از سوی دانشگاه با دستگاه های متولی امر خواستار تخصیص مجوزهای لازم برای تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی این دانشگاه در یک فرایند سه ساله و با رعایت معیارهای مطرح از قبیل سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، افزایش سهمیه پذیرش عضو هیئت علمی و اعطای مجوز به کارگیری 300 نفر عضو غیرهیأت علمی قراردادی به دانشگاه فنی و حرفه ای شد.


  دکتر صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در این دیدار  خواهان تسریع در تدوین سند نیروی انسانی دانشگاه در جهت برنامه ریزی  و عملیاتی کردن تقاضا و درخواست ها شد.


  شایان ذکر است، دکتر صالحی عمران  بعد از این دیدار دستور تسریع در تهیه و تدوین سند نیروی انسانی دانشگاه را صادر کرد.


  گفتنی است، تقاضای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه در یک روند سه ساله مطرح و با نظر مساعد معاون اول رئیس جمهور به سازمان امور اداری و استخدامی ارجاع گردید.

  نظرات کاربران