در حال بارگذاری ...
 • برگزاری وبینار فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز"

  به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نی ریز، "وبینار فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز  "برگزار می گردد.

  مدرس:سر کار خانم شمسی مدرس تراز الف ویژه توسعه فناوری نانو

  زمان :پنجشنبه 7 اسفند 

  ساعت: 10الی 12

  "گواهی دوره اعطا می گردد"

  نظرات کاربران