در حال بارگذاری ...
 • محصول تولید شده دانش آموخته دانشگاه فنی حرفه ای در مرکز رشد خراسان رضوی روی میز معاون تحقیق و توسعه ایران خودرو

  محصول تولید شده دانش آموخته دانشگاه فنی حرفه ای در مرکز رشد خراسان رضوی روی میز معاون تحقیق و توسعه ایران خودرو و مذاکره برای نصب در خط تولید ایران خودرو دیزل
  مهندس صفری دانش آموخته دانشگاه فنی حرفه ای موفق به طراحی، ساخت و ثبت اختراع جهانی محصول اکوپاد شده و این محصول با رایزنی مرکز رشد دانشگاه فنی و حرفه ای به شرکت ایران خودرو معرفی شد. پس از بررسی اولیه توسط تیم تحقیق و توسعه ایران خودرو و تائید اولیه آنها، جلسه دفاع از محصول با رایزنی مرکز رشد دانشگاه هماهنگ شده و مقرر گردید پس از انجام آزمایش‌های نهایی برای کسب مجوزهای لازم برای نصب در خط تولید اقدام شود.

   


   

  نظرات کاربران