در حال بارگذاری ...
 • دومین فراخوان دعوت به همکاری اعضای غیر هیات علمی (رسمی، پیمانی وقراردادی)

  به اطلاع کلیه اعضای غیر هیات علمی (رسمی، پیمانی وقراردادی) دانشگاه می رساند، معاونت اداری ومالی دانشگاه به منظور تکمیل کادر کارشناسی خود در ستاد مرکزی از متقاضیان واجد شرایط شاغل در دانشکده/ آموزشکده دانشگاه دعوت به عمل می آورد. لذا افراد واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 99/12/13 جهت ثبت نام روی لینک فرم ثبت نام فراخوان کلیک نمایید. شرایط و ضوابط به شرح زیر تعیین می گردد.

  ردیف

  واحد سازمانی

  عنوان شغل

  شرایط اختصاصی

  1

  اداره کل طرح های عمرانی

  کارشناس گروه طرح های عمرانی

  • آشنایی کامل با مبانی نظارت کارگاهی در پروژه ها ی دولتی
  • آشنایی کامل با نحوه تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت ابنیه
  • آشنایی کامل با شرایط عمومی و خصوصی پیمان در پروژه های دولتی
  • آشنایی کامل با فهرست بهای ابنیه و متره و برآورد رشته ابنیه
  • آشنایی کامل بانحوه محاسبه تعدیل آحاد بهای ابنیه در قراردادهای دولتی
  • آشنایی کامل با نحوه عقد قرارداد های عمرانی دولتی ( قرارداد سر جمع )
  • دارای صلاحیت حرفه ای رشته ابنیه از سازمان نظام مهندسی استان
  • دارای سابقه کار حداکثر 25 و حداقل 5 سال

  2

  کارشناس گروه تعمیرات، نگهداری

  • آشنایی کامل با مبانی نظارت کارگاهی در پروژه ها ی دولتی
  • آشنایی کامل با نحوه تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیتتاسیسات مکانیکی و برقی
  • آشنایی کامل با شرایط عمومی و خصوصی پیمان در پروژه های دولتی
  • آشنایی کامل با فهرست بهای ابنیه و متره و برآورد رشته تاسیسات مکانیکی و برقی
  • آشنایی کامل بانحوه محاسبه تعدیل آحاد بهای تاسیسات مکانیکی و برقیدر قراردادهای دولتی
  • آشنایی کامل با نحوه عقد قرارداد های عمرانی دولتی ( قرارداد سر جمع )
  • دارای صلاحیت حرفه ای رشته تاسیسات مکانیکی و برقی از سازمان نظام مهندسی استان
  • دارای سابقه کار حداکثر 25 سال و حداقل 5 سال

  3

  اداره کل امور مالی

  کارشناس اداره اموال

  • آشنایی کامل با حسابداری تعهدی
  • تسلط کامل به حسابداری بهای تمام شده
  • آشنایی با مقررات اموال منقول و غیر منقول
  • مسلط به محاسبه استهلاک اموال
  • تسلط کامل به استفاده از نرم افزار های مربوط به حسابداری و اموال و نرم افزار اکسل
  • حداقل 3 سال سابقه کار در امور مالی یا اموال
   

  همچنین موارد زیر جهت یادآوری به اطلاع می رسد:

  • حداقل مدرک تحصیلی برای متقاضیان کارشناسی و حداکثر کارشناسی ارشد تعیین می گردد.
  • رشته تحصیلی متقاضیان بایستی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل با شغل درخواستی مرتبط باشد.
  • امکان ارائه خدمات اسکان و ایاب و ذهاب برای پذیرفته شدگان فراخوان وجود نخواهد داشت.
  • پس از بررسی مدارک و مستندات،جهت ادامه فرآیند با متقاضیان واجد شرایط تماس حاصل خواهد شد.

  نظرات کاربران