در حال بارگذاری ...
  • نخستین جلسه ی شورای حقوقی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد


    به گزارش اداره کل روابط عمومی دانشگاه فنی حرفه ای کشور پس از تشکیل شورای حقوقی دانشگاه فنی حرفه ای ، نخستین جلسه ی شورای با حضور دکتر صالحی عمران رییس دانشگاه و چند نفر از حقوقدانان مجرب در سالن جلسات دانشگاه روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه برگزار شد.
    بنابر این گزارش، در این جلسه علاوه بر معرفی دانشگاه، وظایف و مسوولیت های آن و اهمیت مهارت آموزی از گذشته ی دور تاکنون توسط رئیس دانشگاه اهم مشکلات و موضوعات حقوقی دانشگاه بیان شد ، و چند موضوع از جمله موادی از قوانین برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه ها و آیین نامه اداری استخدامی دانشگاه به صورت مصداقی نیز بررسی شد .

    نظرات کاربران