در حال بارگذاری ...

موفقیت نمایندگان انجمن های علمی کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای در کسب پنج کرسی شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی کامپیوتر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

  به گزارش دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی کامپیوتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 برگزار شد و از بین نمایندگان انجمن های علمی کامپیوتر دانشگاه های کشور، خانم سمیرا قشمی دانشجوی رشته کامپیوتر آموزشکده فنی دختران زنجان به عنوان دبیر اتحادیه انجمن های علمی کامپیوتر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، خانم سحر امانی دانشجوی رشته کامپیوتر آموزشکده فنی دختران قزوین به عنوان بازرس اتحادیه انجمن های علمی کامپیوتر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، خانم فاطمه شاه علی دانشجوی رشته کامپیوتر دانشکده فنی دختران شریعتی تهران، خانم راضیه محمدی دانشجوی رشته کامپیوتر آموزشکده فنی دختران خوی و خانم مهسا کدخدایی دانشجوی رشته کامپیوتر آموزشکده فنی دختران فدک کاشان به عنوان سایر اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی کامپیوتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردیدند.

  این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای، ریاست محترم و معاونین بزرگوار دانشگاه، دانشجویان عزیز و خانواده محترمشان، روسا، معاونین و همکاران بزرگوار مراکز دختران زنجان، دختران شریعتی تهران، دختران قزوین، دختران خوی، دختران فدک کاشان و همه همکاران بزرگوار حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی و دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریک عرض نموده و برای دانشجویان عزیز راه یافته به جمع اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی کامپیوتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آینده‌ای سرشار ازموفقیت‌های روزافزون در پرتو الطاف الهی و توجهات خاصه حضرت ولی عصر ( عج ) آرزو داریم.

نظرات کاربران