در حال بارگذاری ...

افتخاری دیگر ؛ انتخاب سه دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی عمران و معماری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

  مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی معماری ، مرمت و شهرسازی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه 30 دی ماه 99 برگزار شد و از بین کاندیدهای انجمن های علمی معماری دانشگاه های کشور ، آقای علیرضا محسنی خواه دانشجوی رشته معماری و دبیر انجمن علمی معماری دانشکده فنی الغدیر زنجان به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی و خانم الهه محبی امین آبادی دانشجوی رشته معماری و دبیر انجمن علمی معمار ی(افریز) دانشکده فنی دختران کرمانشاه به عنوان عضو علی البدل شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی معماری ، مرمت و شهرسازی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انتخاب گردیدند .

  مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی مهندسی عمران نیز روز شنبه 4 بهمن ماه 99 برگزار شد و آقای علی پارسیان دانشجوی کارشناسی رشته عمران و دبیر انجمن علمی عمران دانشکده فنی شهید منتظری مشهد از بین کاندیدهای انجمن های علمی عمران دانشگاه های کشور به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی مهندسی عمران وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید .

  این افتخارات را به خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای ، ریاست محترم و معاونین بزرگوار دانشگاه ، دانشجویان عزیز ، روسا ، معاونین و همکاران بزرگوار دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی ، استان زنجان و استان کرمانشاه و همه همکاران بزرگوار حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی و دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای تبریک عرض نموده و برای دانشجویان عزیز راه یافته به جمع اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، آینده‌ای سرشار ازموفقیت‌های روزافزون در پرتو الطاف الهی و توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عج) آرزو داریم .

دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

نظرات کاربران