در حال بارگذاری ...
  • به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر صورت گرفت
    زیارت قبور شهدای گمنام دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر توسط اعضای کمیته تخصصی رویکردهای نوین در سند راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

    زیارت قبور شهدای گمنام با حضور اعضای کمیته تخصصی رویکردهای نوین در سند راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور برگزار شد

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر؛ اعضای کمیته تخصصی رویکردهای نوین در سند راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور قبور شهدای گمنام دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر را زیارت نمودند.

    نظرات کاربران