در حال بارگذاری ...
موافقت سازمان سنجش آموزش کشور

با تغییر اولویت و یا تغییر نیمسال کاردانی و کارشناسی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

 

سازمان سنجش آموزش کشور با تغییر اولویت و یا تغییر نیمسال کاردانی و کارشناسی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور موافقت بعمل آورد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی، با پیگیری معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای و طی مکاتبه ای با سازمان سنجش آموزش کشور تغییر اولویت و یا تغییر نیمسال پذیرفته شدگان دانشکده ها و آموزشکده ها ی فنی و حرفه ای در آزمون کاردانی ناپیوسته فنی و حرفه ای نظام جدید آموزش متوسطه و هم چنین آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1399 مشخص گردید.

بنابراین گزارش، با عنایت به بررسی های صورت گرفته و با توجه به تصمیم شورای بررسی موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور، موارد مربوط به تغییر اولویت و جابه جایی پذیرفته شدگان با توجه به کارنامه نتیجه داوطلبان در صورت کسب حداقل نمره عملی لازم در اولویت مربوط، نسبت به معرفی فرد و یا افراد به صورت مشروط به آموزشکده جدید اقدام و فهرست جابه جایی با قید نام و نام خانوادگی، شماره داوطلبی، شماره پرونده، کد ملی، کد قبولی اولیه و کد رشته مورد تقاضا برای بررسی و تأیید نهایی ارسال خواهد شد.

گفتنی است، پذیرفته شدگان هر یک از آزمون های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای نظام جدید و یا آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته که تمایل به تغییر نیمسال پذیرش از نیمسال اول به دوم دارند لازم است، حداکثر تا مورخ 30/11/99 حسب مورد دوره تحصیلی آموزش متوسطه و یا دوره کاردانی را به پایان رسانده و مدرک دیپلم خود را اخذ نمایند.

در همین راستا پذیرفته شدگان نیمسال دوم که مایل به تغییر نیمسال پذیرش به نیمسال اول را دارند در صورت اخذ مدرک تحصیلی بر حسب مورد دیپلم یا فوق دیپلم نسبت به معرفی آنان به نیمسال مورد تقاضا به صورت مشروط(در همان دوره قبولی روزانه یا نوبت دوم" شبانه" اقدام و فهرست اسامی به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهد شد.

بدیهی است ثبت نام قطعی از داوطلبانی که با شرایط فوق تغییر وضعیت پیدا می کنند منوط به اعلام رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

نظرات کاربران