در حال بارگذاری ...
  • اطلاعیه شماره 2
    معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی سال 1399


    نظر به استقبال و درخواست مکرر پذیرفته شدگان جدید در خصوص تعیین تکلیف ثبت نام از طریق تسریع در فرآیند مذکور، پیرو مصوبه مورخ ۹۹/۷/۱۹ ستاد ثبت نام دانشگاه و براساس هماهنگی های انجام شده با روسای واحدهای استانی و مراکز تابعه، باطلاع پذیرفته شدگان دوره کاردانی سال 99 می رساند؛ ثبت نام پذیرفته شدگان جدید براساس وضعیت و شرایط استان های مختلف و متناسب با بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود در هر یک از واحدهای استانی و مراکز تابعه از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۷/۲۰ آغاز می شود. 
    پذیرفته شدگان جدید، جهت کسب اطلاعات در خصوص زمان بندی، شرایط و مدارک لازم برای ثبتنام می بایست با دانشکده یا آموزشکده محل قبولی تماس حاصل نمایند.

    نظرات کاربران