در حال بارگذاری ...
  • انتصاب رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان "دکتر احمدی" به عنوان دبیر کمیته فنی و حرفه ای به مدت یک سال

    به استناد به مصوبه اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش ، فناوری و نوآوری استان زنجان در تاریخ 98/07/20، با توجه به تلاشهای مسئولین، کارکنان و اساتید و تجربیات ارزنده ریاست دانشگاه مسئولیت کمیته فنی و حرفه ای استان به دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان محول گردید و طی حکمی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند دکتر احمدی "رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان" به مدت یک سال به عنوان "دبیر کمیته فنی و حرفه ای" کارگروه یاد شده منصوب شدند.

    نظرات کاربران