در حال بارگذاری ...
 • ابلاغ مصوبه ی هیأت امنای دانشگاه در خصوص دانشجویان برتر جشنواره های قرآن و عترت، رویش و حرکت

  تعیین شهریه، هزینه خوابگاه یا غذای دانشجویان روزانه نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای دارای رتبه اول تا سوم جشنواره فرهنگی و هنری، جشنواره ملی قرآن و عترت، جشنواره ملی حرکت و رویش به شرح جدول ذیل تصویب شد: (مصوبه کمسیون دائمی مورخ 98/4/18)

  ردیف

  سطح مسایقات

  میزان دریافتی در مقایسه با نرخ مصوب

  مقام اول

  مقام دوم

  مقام سوم

  1

  جشنواره ملی و بین المللی

  20 درصد

  30 درصد

  40 درصد

  2

  جشنواره در سطح دانشگاه

  40 درصد

  50 درصد

  60 درصد

  3

  رشته های گروهی در جشنواره های ملی کشوری

  50 درصد

  60 درصد

  70 درصد

  4

  رشته های گروهی در جشنواره های در سطح دانشگاه

  70 درصد

  80 درصد

  90 درصد

  1- میزان درصد دریافتی در مقایسه با نرخ مصوب برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی روزانه در هزینه خوابگاه یا غذا و برای دانشجویان نوبت دوم در شهریه تحصیلی اعمال می شود.
  2- در صورت کسب چند عنوان، صرفأ بالاترین عنوان و برای استفاده در یک نیم سال تحصیلی لحاظ می گردد.
  تبصره : در صورتی که دانشجوی روزانه موفق به کسب مقام های فوق شود، مابه تفاوت مبلغ ریالی به صورت تشویق به دانشجو پرداخت خواهد شد.

   

  نظرات کاربران