در حال بارگذاری ...
 • در راستای ارتقای همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه فنی و حرفه ای

  مدیرکل امور بین الملل دانشگاه با مشاور ارشد موسسه i-move آلمان دیدار و گفتگو کرد

   

  در ملاقات مدیر کل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه فنی و حرفه ای با نمایندگان موسسه بین المللی سازی آموزش های فنی و حرفه ای آلمان i-move در خصوص راه های توسعه همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر شد.

  به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر کرنر مشاور ارشد موسسه i-move  به همراه رادفر مسوول ارتباط موسسه مذکور در ایران، به منظور توسعه همکاری های علمی بین المللی با فرج اله طالبی مدیر کل امور علمی بین المللی دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

  بنابراین گزارش، در این دیدار طالبی ضمن معرفی ظرفیت های دانشگاه فنی وحرفه ای و همکاری های مناسب موجود با دانشگاه ها و موسسات آلمانی، آمادگی دانشگاه را برای همکاری در زمینه های مختلف ازجمله: برگزاری دوره های توانمندسازی اساتید در رشته های مختلف، تعریف و انجام پژوهش های مشترک، تبادل تجربیات در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، برگزاری کارگاه های آموزشی و تجهیز امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی اعلام نمودند. مهمترین محور مذاکرات برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای در صنایع آلمان در رشته های مختلف بود.

  سپس دکتر کرنر ضمن اشاره به پتانسیل مناسب دانشگاه فنی و حرفه ای فعالیت های موسسه i-move در سایر کشور ها را معرفی و آمادگی خود را در زمینه های پیشنهادی اعلام کرد.

  لازم به ذکر است، در پایان مذاکرات مقرر شد نمایندگان i-move زمینه های مشترک همکاری را بررسی و شرکت های مایل به همکاری با دانشگاه فنی و حرفه ای را معرفی نمایند. پس از مذاکرات در سازمان مرکزی هیات آلمانی به منظورآشنایی با امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه فنی وحرفه ای از دانشکده شهید شمسی پور بازدید کردند.

  وزارت  آموزش و تحقیقات آلمان فدرال BMBF امور مرتبط با آموزش های فنی و حرفه ای به معاونت ویژه ای با نام BIBB واگذار نموده است و دپارتمان i-move بین المللی سازی آموزش های فنی و حرفه ای آلمان را به عهده دارد. کلیه شرکت های فنی و مهندسی آلمانی می بایست جهت تعاملات بین المللی با شرکت ها و موسسات فنی خارج از آلمان از درگاه این موسسه معرفی و ایجاد ارتباط نمایند. این موسسه در حال حاضر در دو کشور آسیایی هند و چین نمایندگی دارد و دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در نظر دارد از طریق این موسسه همکاری های بین المللی خود را با شرکت هایی که در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای در آلمان فعالیت می نمایند توسعه دهد.

   

  نظرات کاربران