در حال بارگذاری ...
 • احادیثی از پیام‌آور مهر و نیکی

   

   

   

   

   

  • کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. (رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم)

  «هفتهٔ وحدت گرامی باد»           
  دانشگاه مهارت‌محور و کارآفرین فنی و حرفه‌ای

   

  • هرکس در راه حلال برای استغنای خود و خانواده‌اش تلاش کند، مانند کسی است که در راه خدا تلاش کرده است و هر کس با تلاش و آبرو در پی کسب حلال دنیا باشد در مرتبه‌ی شهدا خواهد بود. (رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم)


  «هفتهٔ وحدت گرامی باد»           
  دانشگاه مهارت‌محور و کارآفرین فنی و حرفه‌ای

   

  •  برترین کار بادوام‌ترین آن‌ها است، هرچند اندک باشد. (رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم)


  «هفتهٔ وحدت گرامی باد»            
  دانشگاه مهارت‌محور و کارآفرین فنی و حرفه‌ای

  • طلب علم بر هر انسانی واجب است؛ همانا خداوند طلب‌کنندگان دانش را دوست دارد. (رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم)


   «هفتهٔ وحدت گرامی باد»          
   دانشگاه مهارت‌محور و کارآفرین فنی و حرفه‌ای

  •    

   عبادت ده بخش است که نه بخش آن در کار و تلاش برای به‌دست آوردن روزی حلال است. (رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم)


   «هفتهٔ وحدت گرامی باد»         
   دانشگاه مهارت‌محور و کارآفرین فنی و حرفه‌ای

  • هرکه راهى رود که در آن دانشـى جـوید، خداوند او را به راهى که به‌سـوى بهشت است ببرد. (رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم)


   «هفتهٔ وحدت گرامی باد»        
   دانشگاه مهارت‌محور و کارآفرین فنی و حرفه‌ای


  • آن‌که در فروبردن خشم از دیگران کوشاتر است، از همه‌کس دوراندیش‌تر است. (رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم)


   «هفتهٔ وحدت گرامی باد»           
   دانشگاه مهارت‌محور و کارآفرین فنی و حرفه‌ای

       

  نظرات کاربران