در حال بارگذاری ...
 • اتمام مهلت ارائه گزارش هزینه کرد اعتبار یک و دو - طرح تحول دو تابستان 98

  رئیس محترم استان و روسای محترم دانشکده / آموزشکده فنی و حرفه ای ، تربیت بدنی و کشاورزی

  با سلام و احترام

  نظر به  آغاز  طرح تحول 2 سراهای دانشجویی در دوره تابستان پیرو بخشنامه 25/510/7586 مورخ 98/5/7  و توزیع اعتبارها مرحله یک و دو  ویژه تعمیرات اساسی خوابگاه ها مورخ 98/6/4 ؛  مهلت ارسال گزارش و مستندات  مالی هزینه کرد اعتبار ( 1 و 2) طبق بخشنامه مذکور ( حداکثر مورخ 98/6/25 ) به پایان رسیده است .

  ضمن تشکر از استان هایی که در موعد مقرر نسبت به ارسال گزارش به این معاونت اقدام نموده اند ؛ به اطلاع می رساند با توجه به الزام صندوق رفاه دانشجویان  ، تامین اعتبار در مراحل بعدی منوط به ارائه مدارک و مستندات مالی و آرشیو تصاویر اقدامات صورت گرفته می باشد ، مقتضی است نسبت به تجمیع و ارسال مستندات هزینه کرد اعتبار مذکور در اسرع وقت – حداکثر مورخ 22 / 7 /98 به این معاونت اقدام شود .

   

  • داخلی 619 دراین خصوص پاسخگو می باشند.

  نظرات کاربران