در حال بارگذاری ...
  • بازدید سرزده دکتر کیانی ، مشاور رییس دانشگاه در امور آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای ، از دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان دکتر کیانی ، مشاور رییس دانشگاه در امور آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای ، به صورت سرزده از آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران استان زنجان بازدید به عمل آوردند. وی در این بازدید پرونده اساتید و اعضای هیات علمی آموزشکده ها را از مدنظر گذراند و از روند کارآموزشی آموزشکده ها ابراز رضایت و خرسندی کرد، در ادامه از کارگاه ها، آزمایشگاه ها، خوابگاه ها و توانمندیهای استان زنجان نیز دیدن کرد.

    نظرات کاربران