در حال بارگذاری ...
 • امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای با شرکت ایپکو

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز،روز دوشنبه مورخ 98/5/14 جلسه ای با حضور دکتر زنگنه معاونت پژوهشی دانشگاه، مهندس ترکیان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز و مهندس رجبعلی قائم مقام شرکت ایپکو در محل شرکت ایپکو برگزار شد.در ابتدا بازدیدی از بخشهای مختلف شرکت انجام شدو کارشناسان شرکت توضیحات مبسوطی به مدعوین ارائه کردندو سپس موارد زیر مورد بحث حاضرین قرار گرفت و مورد توافق واقع شد:

  1-عقد تفاهم نامه همکاری علمی،پژوهشی و آموزشی

  2-پذیرش کارآموزی دانشجویان دانشگاه توسط شرکت

  3-برگزاری استارتآپ مشترک در زمینه خودرو

  4-همکاری و مشارکت در پروژه های دانشجویان با اولویت نیازهای شرکت ایپکو

  5-دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز به عنوان پایلوت کشوری در زمینه مکانیک خودرو برای اجرای مفاد تفاهم نامه معرفی شد

  6-همکاری در زمینه انتقال دانش،تکنولوژی و فناوری در زمینه خودرو

  نظرات کاربران