در حال بارگذاری ...
  • بازدید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان و فرماندار شهرستان کردکوی از روند اجرای طرح سجا 4

    به گزارش روابط عمومی دانشکده، دکتر کشیری، سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان و دکتر قدمنان، فرماندار شهرستان کردکوی از روند تعمیر و بهسازی سرای دانشجویی در قالب طرح سجای 4 بازدید نمودند. در حاشیه این بازدید ریاست دانشکده گزارشی از روند اجرای کار و حضور کارکنان، اساتید و دانشجویان در طرح سجای 4 ارائه کرد. همچنین دکتر کشیری از زحمات کارکنان، اساتید و دانشجویانی که بصورت داوطلبانه در این طرح مشارکت داشتند تقدیر و تشکر کرد. دکتر قدمنان نیز ضمن تشکر از این حرکت ابتکاری، این کار جهادی را لازمه همه بخش ها و دستگاه ها دانست و افزود : حرکت جهادی کارکنان و اساتید دانشکده امام علی (ع) الگویی برای سایر مجموعه ها باشد. چرا که بخش اعظمی از کارها در جوامع پیشرفته توسط مردم انجام میشود نه دولتها. در پایان این بازدید مسوولین حاضر در جریان روند ساخت پروژه نیمه ساز سوله ورزشی دانشکده قرار گرفتند و فرماندار شهرستان، قول مساعدت در تامین اعتبار به منظور تسریع روند ساخت سوله ورزشی را دادند تا این پروژه هر چه زودتر به مرحله افتتاح برسد.

    نظرات کاربران