در حال بارگذاری ...
  • انتخاب شایسته اساتید آموزشکده فنی دختران اصفهان در جمع داوران نخستین جشنواره پویا نمایی شهروندی مهربین

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی  دختران اصفهان دو نفر از اعضای تیم سه نفره داوری نخستین جشنواره پویا نمایی و تیزر شصت ثانیه ای شهروندی (مهربین) از اساتید برجسته گروه آموزشی انیمیشن آموزشکده فنی دختران اصفهان انتخاب شدند .

    در جشنواره مهربین که به همت کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری خمینی شهر برگزار شد آقایان ابوالقاسم نظر پور و سید احمد جعفریان به عنوان داور حضور داشتند . این جشنواره با محوریت فیلم های حوزه فرهنگ شهروندی و شهرنشینی در قالب های پویا نمایی دو و سه بعدی ، تیزرهای تبلیغاتی و محصولات چند رسانه ای اجرا شد. در حاشیه این جشنواره ورک شاپ (پویا نمایی برای همه یا چگونه اولین پویا نمایی خود را بسازیم ) توسط مدیر گروه انیمیشن آموزشکده جناب آقای سید احمد جعفریان برگزار شد.

    نظرات کاربران