در حال بارگذاری ...
  • کسب مقام اول تا سوم رشته والیبال المپیاد ورزش همگانی توسط دانشگاه فنی و حرفه‌ای


    در روز پایانی چهارمین المپیاد ورزش همگانی دانشجویان پسر وزارت علوم و در اتفاقی بی نظیر و افتخارآمیز، هر سه عنوان اول تا سوم مسابقات والیبال 4 نفره نصیب دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای گردید و تیم‌های شایسته و پرتلاش دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران به عنوان تیم اول و دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی به عنوان تیم دوم و دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه به عنوان تیم سوم این مسابقات برگزیده شدند.

    همچنین در روز پایانی مسابقات فوتبال گل کوچک نیز تیم خوب دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی در جایگاه چهارم ایستاد.

    اداره کل تربیت بدنی

    نظرات کاربران