در حال بارگذاری ...
 • لیست نهایی شده دوره های توانمندسازی و بالندگی اساتید تابستان 1398

   

  در اجرای برنامه عملیاتی سالتحصیلی 98-97 معاونت آموزشی دانشگاه ، مرکز امور مدرسان و اعضای هیات علمی به منظور 1- توانمندسازی اعضای هیات علمی و مدرسان با رویکرد شایستگی های فنی ( تخصصی) 2- بالندگی اعضای هیات علمی و مدرسان با رویکرد شایستگی های غیر فنی (عمومی)، اقدام به برگزاری 32 دوره برای 1290 نفر طبق برنامه ای  به شرح جدول پیوست، نموده است.  انتخاب دوره ها با اولویت دروس رشته های جدید تدوین شده و تشکیل آنها در محیط صنعتی بوده است.

  مراتب جهت اطلاع و حضور به موقع شرکت کنندگان تقدیم می گردد.

  *متقاضیانی که در مرحله اول بالندگی ثبت نام نموده اند جهت قطعی شدن ثبت نامشان طبق بخشنامه شماره6405/350/25مورخ 98/4/18 در سایت "ضیافت اندیشه استادان" و "سامانه آموزش مجازی  استادان و نخبگان دانشگاه "ثبت نام نمایند.

  متقاضیانی که ثبت نام آنها نهایی شده است میتوانند جهت اسکان شب قبل از اجرای دوره به مراکز مجری مراجعه فرمایند.

  ***( از پذیرش کسانی که در دوره ها ثبت نام ننموده اند یا شرایط ثبت نام در دوره ها را نداشته اند معذوریم)

  نظرات کاربران