در حال بارگذاری ...
 • تست

  تست

  تست

  | تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 1

  مناقصه محدود

  مناقصه محدود

  مناقصه‌ی محدود تکمیل پروژه آموزشی آموزشکده فنی فیروزآباد (استان فارس) در تاریخ 10/04/98  ساعت 9 صبح، روز دو شنبه  در دفتر معاونت اداری و مالی، برگزار خواهد شد.

  | تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 1

  مناقصه عمومی استان گیلان

  مناقصه عمومی استان گیلان

  مناقصه عمومی ساختمان سلف سرویس آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت روز یکشنبه 98/03/26 راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.

  | تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 1

  مناقصه محدود استان همدان

  مناقصه محدود استان همدان

      مناقصه محدود عملیات نازک کاری ساختمان آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای اسد آباد روز دوشنبه 98/03/27 راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.

  | تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 1

  مناقصه عمرانی استان مازندران

  مناقصه عمرانی استان مازندران

     روز سه شنبه تاریخ1398/03/07 راس ساعت 10صبح دفتر معاونت اداری- مالی و مدیریت منابع سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای

  | تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 1

 • نظرات کاربران