در حال بارگذاری ...
  • برگزاری دوره توانمندسازی اساتید زبان انگلیسی در استان تهران

    برگزاری دوره توانمند سازی  Effective Communication Skills

    مرکز امور مدرسان و اعضای هیات علمی در راستای توانمندسازی تخصصی اساتید دوره ای با عنوان" Effective Communication Skills"  جهت اساتید زبان انگلیسی در روز یکشنبه مورخ 98/01/25 در محل سازمان مرکزی برگزار  نمود.دوره توانایی برقراری ارتباط موثر  توسط خانم دکتر Cristina Ungureanu جهت اساتید زبان و نحوه برقراری و تعامل بهتر با دانشجویان برگزار گردید.

    نظرات کاربران