در حال بارگذاری ...
  • حضور مقتدرانه دانشجویان، ریاست ، اساتید و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان در راهپیمایی 13 آبان 97

    با ارسال بیانیه و پیامک جهت حضور در راهپیمایی 13 آبان ماه، جمع کثیری از دانشجویان و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان به عنوان نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای به راهپیمائی پرداخته و درحمایت از انقلاب اسلامی با آرمان های مقدس آن پیمانی دوباره بست.


    به گزارش روابط عمومی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان با ارسال بیانیه و با دعوت از کلیه دانشجویان و کارکنان جهت حضور در مراسم 13 آبان، مقتدرانه در این مراسم شرکت کرده و همگام با مردم در سراسر کشور خشم و انزجار خود را از سرمداران ظالم و استکبار جهانی آمریکا با مشت های گره کرده نشان داده، در این مراسم دانشجویان همیشه در صحنه ، ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای ، کارکنان و اساتید حضور داشته و در کنار دیگر مردم شهید پرور شهرستان خرم آباد و به عنوان نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای به راهپیمائی پرداخته و درحمایت از انقلاب اسلامی  با آرمان های مقدس آن پیمانی دوباره بست.

     

    نظرات کاربران