در حال بارگذاری ...
  • دیدار با سالمندان آسایشگاه محبت به مناسبت روز جهانی سالمندان


    به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور دکتر حقیقی رییس این دانشکده  به همراه معاونین ، کارکنان و جمعی از دانشجویان دانشکده به مناسبت روز جهانی سالمندان ازآسایشگاه سالمندان محبت واقع در خیابان دماوند بازدید بعمل آوردند. ضمن دیدار با سالمندان این آسایشگاه از  بیماران نیز  عیادت کردند.

     

    نظرات کاربران