در حال بارگذاری ...
  • ملاقات دکتر صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای و دکتر امید رییس دانشگاه علمی کاربردی با قائم مقام دانشگاه IIT هند در حاشیه نشست آسیایی و بین المللی آموزش و مهارت در دهلی نو

    ملاقات دکتر صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای و دکتر امید رییس دانشگاه علمی کاربردی با قائم مقام دانشگاه IIT هند در حاشیه نشست آسیایی و بین المللی آموزش و مهارت در دهلی نو

    نظرات کاربران