در حال بارگذاری ...
  • اولین دوره توانمندسازی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی با عنوان " اساتید؛ سفیران کارآفرینی " در سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

    نظرات کاربران