در حال بارگذاری ...
  • ششمین جسله کمیته راهبری نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

     

    به گزاری اداره کل روابط عمومی، ششمین جلسه کمیته راهبری نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با حضور آقای دکتر موسوی رئیس کمیته، دکتر ورهرام عضو مدعو از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  دیگر اعضاء، روز دوشنبه  نوزدهم شهریور ماه از ساعت 10 الی 12 صبح در سالن جلسات حوزه ریاست با بررسی دستور بررسی بازدیدهای صورت گرفته از استانهای خراسان شمالی، کهکیلویه و بویر احمد و ایلام و نحوه رده بندی دانشکده/ آموزشکده های فنی و حرفه ای دانشگاه برگزار شد.


     

    نظرات کاربران