در حال بارگذاری ...
  • بازدید هیات اعزامی از موسسه لایپزیک آلمان از دانشکده شهید شمسی پور


    روز شنبه 97/06/17  در راستای راه اندازی رشته مکاترونیک صنعتی، هیات اعزامی از موسسه لایپزیک آلمان از تجهیزات و امکانات آزمایشگاه های الکترونیک  دانشکده  فنی  وحرفه ای شهید شمسی پور بازدید بعمل آوردند.گفتنی است این هیات را کارگروه مکانیک و الکترونیک صنعتی دانشگاه فنی و حرفه ای متشکل از اساتید و مدرسین رشته های الکترونیک و مکانیک (ساخت و تولید)همراهی نمودند.

     

    نظرات کاربران