در حال بارگذاری ...
 • تقویم برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان
  دختر و پسر دانشگاه فنی و حرفه‌ای

   

   

   

  بنا به گزارش اداره کل تربیت بدنی و با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با استان‌های میزبان، تاریخ دقیق این رویدادهای مهم ورزشی (دانشجویان دختر از 97/05/26 لغایت 97/06/01 در زنجان و دانشجویان پسر از 97/06/08 لغایت 97/06/14 در تبریز) بشرح  جداول ذیل ایفاد می‌گردد.

   

   

   

   

   

  نظرات کاربران