در حال بارگذاری ...

معاونت آموزشی

آدرس پستی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، پلاک 4، سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای، ساختمان شماره یک، طبقه همکف

کد پستی: 1435761137

تلفن: 42350500 و 42350522 ـ 021

نمابر: 88190608 ـ 021

Email: info@tvu.ac.ir

نظرات کاربران