در حال بارگذاری ...
  • بازدید مدیر کل دفتر حقوقی قراردادها و پاسخ گویی به شگایات دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از آموزشکده های زاهدان


    آقای سیروس ضرغامی مدیر کل دفتر حقوقی قراردادها و پاسخگویی به شکایات در تاریخ 96/12/20 طی بازدید از آموزشکده های دخترانه زاهدان و پسران شهید عارفی و پسران شهید باهنر زاهدان آزمایشگاه ها، کارگاه ها و فضای آموزشی این آموزشکده ها را مورد بازدید قرار داد. پس از این بازدید جلسه هم اندیشی و تعامل با حضور نمایندگان دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش و روسای آموزشکده های استان با حضور آقای ضرغامی در خصوص کمیسیون ماده 23 در دفتر رییس آموزشکده فنی شهید باهنر زاهدان برگزار گردید در این جلسه دکتر صادقی رییس آموزشکده ضمن خیر مقدم به مهمانان و شرکت کنندگان مواردی را در خصوص علت تشکیل این جلسه کمیسیون ماده 23 مطرح و همچنین نمایندگان دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش  در این باره به بحث و گفتگو پرداختند آقای ضرغامی هم مطالب بسیار مفید و ارزنده ای را به عنوان نماینده دانشگاه ذکر کرد این جلسه با توافق و تفاهم صورت گرفته و صورت جلسه تنظیمی با امضا شرکت کنندگان در خصوص موارد مطروحه و مرتفع شده به پایان رسید.    

     

    نظرات کاربران