در حال بارگذاری ...
 • دومین نشست مسوولین دفاتر سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد


  نشست هماهنگی و هم اندیشی مسوولین دفاتر حوزه ستادی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.
  به گزارش اداره کل روابط عمومی، دومین نشست مسوولین دفاتر سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار  به جهت هماهنگی و هم اندیشی این عزیزان به میزبانی دفتر مرکزی حراست مرکزی برگزار شد.
  بنابراین گزارش در این نشست مقرر گردید: با پیگیری مسوولین محترم دفاتر، پرتال معاونت ها و ادارات کل بروز رسانی گردد، گزارش فعالیت های 3 ماهه اخیر تا مورخ 20/12/96 به اداره کل حوزه ریاست منعکس شود و  تسریع در پاسخگویی به نامه ها، قبل از پایان سال 96 در اولویت حوزه ها قرار گیرد.

   

  نظرات کاربران