در حال بارگذاری ...
 • دکتر صالحی عمران: امروز در کشور آموزش دانشجویان باید بر مبنای نیاز بازار کار و مبتنی بر کارآفرینی باشد


  به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در آیین افتتاح مرکز جامع تخصصی طراحی طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی ضمن ابراز خرسندی از نگاه مثبت دولت ، مجلس شورای اسلامی و جامعه به توسعه آموزشهای مهارتی بالاخص دانشگاه فنی وحرفه ای به پتانسیل و ظرفیت عظیمی که دراصناف و حرفه ها در توسعه این آموزش ها وجود دارد اشاره کرد .
  رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ضمن بیان ضرورت همسویی اقتصاد و توسعه آموزشی، اذعان داشت: متاسفانه ما فقط به دنبال توسعه آموزشهای رسمی ، مقطع دار و عام بوده ایم که بخش محدودی از جمعیت هدف ما را تحت پوشش قرارداده است.
  وی تاکید کرد: برای رشد اقتصادی وافزایش تولید ناخالص ملی باید آموزش های غیررسمی و اقتصاد غیررسمی را یک فرصت تلقی کرد  و بر این اساس  مشاغل باید  شناسایی شود و با تکیه برآموزش های مبتنی برحرفه و به دور ازمدرک گرایی به دنبال ارتقای سیستم آموزشی و سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار باشیم  .
  صالحی افزود: دانشگاه ها باید ماموریت گرا باشند و با شناخت رسالت خاص خود بر مبنای آمایش سرزمین و با توجه به اقتصاد آموزش، مدلی طراحی نمایند  که در آن مدل آموزش دانشجویان بر مبنای نیاز بازار کار و ارتباط با صنعت ، اصناف و مشاغل مبتنی برتولید وکارآفرینی باشد .
            رییس دانشگاه درخاتمه ارتباط بین دانشگاه، صنعت ، بازار کار و اصناف را ارتباطی تنگاتنگ قلمداد نمود و درتعیین سرفصل های آموزشی و درسی نیز این ارتباط را نیز ضروری دانست و تاکید کرد که حتی  برنامه های درسی و دوره های آموزشی  نیز باید بر اساس نیاز بازار کار و با هفکری و اشتراک مساعی  بخش صنعت و اصناف تدوین گردد .
   

   

  نظرات کاربران