در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396

جلسه داوری طرحهای پژوهشی رشته مهندسی مکانیک


به گزارش اداره کل روابط عمومی، در مورخ 96/8/9با دعوت از اعضای کارگروه تخصصی رشته مهندسی مکانیک شامل استادیاران آموزشی هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای و برخی از مدرسین پیشکسوت در این رشته در معاونت پژوهش با مدیریت مدیر کل امور پژوهش دکتر رجایی تشکیل گردید. در این جلسه 98 طرح بر اساس شاخص های اعلام شده داوری و بررسی شد در ادامه به بررسی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مراکز پرداخته شد این اعضاء نقطه و نظرات خود را در خصوص خرید سطح اول،سطح دوم،سطح سوم و سطح چهارم با در نظر گرفتن سرفصل های آموزشی مربوط به مجموعه رشته مکانیک و زیر رشته های آن اعلام کردند و ضرورت خرید و نیاز آنها را در هر بخش مورد توجه قرار دادند.

 

نظرات کاربران