در حال بارگذاری ...
یکشنبه 27 اسفند 1396

اخذ مجوز اولین مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد مهارتی دانشگاه فنی و حرفه ای

نخستین مجوز تاسیس و راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد مهارتی دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی مستقر در دانشکده شهید منتظری مشهد از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اخذ شد.

با پیگیرهای مستمر اداره کل امور پژوهش و همکاری دانشکده شهید منتظری مشهد در آخرین دفاعیه مورخ 1/5/96 و جلسه شورای عالی گسترش آموزش عالی در مورخ 30/7/96 طبق مجوز شماره 189096/22/2 مورخ 17/8/96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری موافقت اصولی به عمل آورد.

زمینه فعالیت این مرکز 80 درصد در حوزه مکانیک (ساخت و تولید، خودرو و صنایع وابسته)، برق و الکترونیک (ابزار دقیق)، بتن‌های جدید و 20 درصد در سایر حوزه‌ها تمرکز خواهد داشت.

یادآور می شود که اخذ مجوز برای سایر استان‌ها توسط اداره کل امور پژوهشی به ترتیب ارسال درخواست در حال پیگیری می‌باشد.

 

معاونت پژوهش و فناوری

نظرات کاربران