در حال بارگذاری ...
یکشنبه 27 اسفند 1396

برگزاری کارگاه آموزش مجازی معاونین آموزشی

مخاطبین این کارگاه معاونین آموزشی مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای بودند که به لطف الهی اولین جلسه این کارگاه 15 ساعته به مدت 3 ساعت امروز مورخ 96.8.17 از ساعت 9-12 برگزار گردید.

این دوره  جهت مراکز استانهای تهران ،البرز ،اصفهان ،فارس ،خراسان رضوی ،اذربایجان شرقی برگزار می گردد شایان ذکر است که این کارگاه ها برای سایراستان های کشور نیز برگزار خواهد شد.

اساتید این جلسه کارگاه جناب آقایان ناطقی مدیر کل خدمات آموزشی ، رهبری رئیس مرکز آموزش های عالی و سرکار خانم سلطانی مشاور معاون آموزشی بودند.

نظرات کاربران