در حال بارگذاری ...

خبرنامه دانشگاه فنی و حرفه ای

خبرنامه دانشگاه فنی و حرفه ای

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال چهارم _ شماره سی _ آذر 99

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال چهارم _ شماره بیست و سه و بیست پنج _ بهار 99

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال سوم _ شماره هیجده _ آبان 99

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال سوم _ شماره شانزده _ مرداد و شهریور 98

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال سوم _ شماره پانزده _ تیر 98

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال سوم _ شماره چهارده _ خرداد 98

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال سوم _ شماره سیزده _ فروردین و اردیبهشت 98

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره دوازده _ اسفند 97

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره یازدهم _ دی 97

 

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره دهم _ آبان 97

 

 

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره نهم _ شهریور 97

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره هشتم _ شهریور 97

 

 

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره هفتم _ تیر 97

 

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره ششم _ خرداد 97

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال دوم _ شماره پنجم _ اردیبهشت 97

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول _ شماره چهارم _ اسفند 96

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول _ شماره سوم _ اسفند 96 

 

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول _ شماره دوم _ دی 96        

 

 


 

 

 خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول_ شماره اول_ مهر 96   

 

    

 

مطالب مرتبط

اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

همایش یک روزه سبک زندگی دانشگاهی در اردوگاه شهید دکتر باهنر تهران با حضور جمع کثیری از استادان و دانشجویان آموزشکده و دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار و از مقالات و آثار منتخب تجلیل شد.

|

نظرات کاربران