در حال بارگذاری ...

خبرنامه دانشگاه فنی و حرفه ای

خبرنامه دانشگاه فنی و حرفه ای

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول _ شماره چهارم _ اسفند 96

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول _ شماره سوم _ اسفند 96 

 

 

 

 

 

خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول _ شماره دوم _ دی 96        

 

 


 

 

 خبرنامه داخلی دانشگاه فنی و حرفه ای    سال اول_ شماره اول_ مهر 96   

 

    

 

مطالب مرتبط

اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

اولین همایش سبک زندگی دانشگاهی برگزار شد.

همایش یک روزه سبک زندگی دانشگاهی در اردوگاه شهید دکتر باهنر تهران با حضور جمع کثیری از استادان و دانشجویان آموزشکده و دانشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار و از مقالات و آثار منتخب تجلیل شد.

|

نظرات کاربران