در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

تقدیم به بدن بی سر شهید حججی ، مدافع حرم

 

***

آمدی با بدنی سوخته ، بی سر هستی

با شهیدان همین  ماه ،  برابر  هستی

از نگاه تو که چون کوه اُبهت می ریخت

روی دست همه شهر ،  شناور هستی

حججی رفت  برای حرم  بی بی جان

دور گنبد  همه  دیدند ،  کبوتر  هستی

آن حرامزاده تصور که تو  خاموش شدی

عطر تو در همه جا ، مرد  دلاور  هستی

سرخی خون  تو  آن  قدر  به کشور جان داد

همه جا سبز  شدی ، سرو  تناور  هستی

آفرین !  بر نجف آباد  که  پرورد  تو  را

حال،  فرزند  همه ، عشق ، سراسر هستی

***

شاعر : مرتضی حسینی اسفاد معاونت آموزشی و پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای قاینات

نظرات کاربران