در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

ایجاد بانک اطلاعات رابطین مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص

مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص دانشگاه در رویکردی جدید با هدف تشریک مساعی مراکز و استفاده از خرد جمعی و تسهیل در امور و بهره برداری حداکثری از ظرفیت و توانمندی های همکاران ( رابطین آموزش های آزاد ) مراکز در سراسر کشور و ایجاد فرصت های جدید برای ارائه خدمات آموزشی مهارتی اقدام به ایجاد بانک اطلاعات رابطین آموزش های آزاد و شبکه سازی برای تعامل با آنها نمود .

رابطین محترم آموزش های آزاد مراکز سراسر کشور با تعامل با سازمان ها ، شرکت ها و بخش های خصوصی واقع در حوزه جغرافیایی مرکز ، فرصت های جدید آموزشی را شناسایی و با طراحی و اجرای دوره های کوتاه مدت و در راستای افزایش مهارت های شغلی اقدام می نمایند .

نظرات کاربران